fbpx

Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. Bevezető

1.1. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a weboldalt/ webshopot igénybe vevő vásárlókat és látogatókat (a továbbiakban: Felhasználókat):
– a kapcsolat menüpont üzemeltetésével kapcsolatosan általa kezelt személyes adatokról,

– a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról,
- a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint – az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1.2. Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen Nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

1.3. A https://www.edit-media.com használatával a Felhasználó elfogadja

az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit, és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg, és kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes és egyéb adatait a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokra felhasználhassa. A Felhasználó nyilatkozik, hogy a weboldal/ webshop, illetve annak szolgáltatásai használata során kizárólag saját, valós adatait adja meg.

page1image27001600

2. Adatkezelőre, adatkezelő tárhely szolgáltatójára vonatkozó adatok

2.1. A szolgáltató neve: EDIT MEDIA

A szolgáltató székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. 2. 2/A

Képviseli: Horváth Erika E. V.

NYTSZ: 51727569

Adószám: 68424897-2-41

A szolgáltató email címe: office@edit-media.com

URL: https://www.edit-media.com

 

2.3. A tárhely-szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@mhosting.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: https://www.mhosting.hu

 

3. Adatkezelés jogalapja és a Felhasználók köre

3.1. Az adatkezelés az alábbi Felhasználókat érinti:
-kapcsolat menüponton keresztüli megrendelési szándék jelzése – kapcsolati menüponton keresztüli kérdés
– a szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők.

3.2. Az adatkezelés jogalapja a 3.1. pontban felsorolt Felhasználók tekintetében minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

page2image27187200page2image27187392page2image27187584page2image27187776

4. A kezelt adatok köre, adatkezelés célja és időtartama

Személyek köre

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Weboldalon keresztül történőönkéntes kapcsolatfelvételt kezdeményezők

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám

Weboldalon keresztül történőönkéntes kapcsolatfelvétel

page4image24981280

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az adatok törlését írásban nem kéri, de legfeljebb az általános polgári jogi elévülési ideig (5 év) kezeli.

Az adatkezelő a számlákat a számviteli törvényről szóló 8 éves időtartamigőrzi meg.

4.5. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

4.6. A szállításban közreműködő partner:

5. Adattovábbítás

Az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy a tudomására jutott személyes vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki, kivéve azt az esetet, amikor a webáruház felületén kezdeményezett online megrendelések, vásárlások teljesítése érdekében az Adatkezelő szállításban közreműködő partnert vesz igénybe. Ebben az esetben a szállításban közreműködő partner saját hatáskörében felel az átadott adatok tekintetében. Erre vonatkozóan saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezik.

6. Adatok javítása, módosítása, törlése

6.1. A regisztrált Felhasználó az általa megadott adatokat a webáruházban meglévő saját felhasználói fiókba belépve bármikor javíthatja, módosíthatja.

6.2. A Felhasználó saját személyes adatainak törlését e-mailben az office@edit-media.com e-mail címre eljuttatott kéréssel kezdeményezheti. Az Adatkezelő a törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti.

6.3. Azon Felhasználó, aki a webshopban regisztráció nélkül vásárolt, vagy szolgáltatást (pl. tanácsot) kérő érdeklődő, saját személyes adatainak javítását, módosítását, törlését levélben, faxon, illetve e-mailben az office@edit-media.com e-mail címre eljuttatott kéréssel kezdeményezheti. Az Adatkezelő a kérést a 6.2. pontban foglaltak szerint teljesíti.

page5image27175232page5image27175616

6.4. Az online hírlevélre regisztráló Felhasználó saját személyes adatainak törlését a hírlevélben található Leiratkozás linkre kattintva végezheti el. Ezen felül a Felhasználó a 6.2. pontban foglaltak szerint is eljárhat.

7. Adatbiztonság

7.1. Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó adatait védje az adatvesztés, a megsemmisülés, a torzítás, a hamisítás, a manipuláció, valamint a jogosulatlan hozzáférés és a jogosulatlan közzététel ellen. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén található meg.

8. Adatkezelési nyilatkozat módosítása

8.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsa. A módosítás a https:// www.edit-media.com weboldalon való közzétételének napján lép hatályba.

8.2. A bevezetett változtatásokról az Adatkezelő külön értesítést nem küld, de az Adatvédelmi nyilatkozat fejlécében közli az utolsó módosítás, frissítés dátumát. A Felhasználó a weboldal/webshop szolgáltatásainak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadja a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot.

9. Hivatkozások más weboldalakra

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Adatkezelő által fejlesztett és a https:// www.edit-media.com/ URL-címen üzemeltetett webáruházra vonatkozik. A weboldal/webshop felületén található tartalmak hivatkozásokat tartalmazhatnak más szolgáltatókra, az Adatkezelő üzleti partnereire, amelyekre a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Amikor

page6image27160576page6image27160000

a Felhasználó elhagyja az https://www.edit-media.com/ weboldalát, tájékozódjon, és olvassa el minden olyan weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyének azonosítására alkalmas információkat gyűjt.

10. Google Remarketing

A Google Remarketing használata során az Adatkezelő egy adatmorzsát (“cookie”-t) helyez el az Felhasználó számítógépén, amely segítségével a böngészője egyedileg (de nem nevesített módon) azonosítható lesz. A Google ennek segítségével ismeri fel, ha az Felhasználó korábban már látogatást tett a https://www.edit-media.com/ weboldalon, így az oldalhoz kapcsolódó hirdetéseket jeleníthet meg az Felhasználó számára, más, külsőtartalmi szolgáltatók weboldalán.

Az Felhasználó bármikor letilthatja ezt a funkciót a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló hivatalos oldalon: www.google.com/ads/ preferences/

11. Névtelenség

A Google soha nem kapcsolja össze az Felhasználó IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az Felhasználó IP címe anonim módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. Az Felhasználó böngészője beállításával letilthatja az adatmorzsák használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni https://www.edit-media.com weboldal összes funkcióját. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal használatával az Felhasználó hozzájárul látogatási adatainak rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

12. A felhasználó jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

12.1. Személyes adatainak kezeléséről a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő a Felhasználó részére, kérésére tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről)

page7image27019712

és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a office@edit-media.com e-mail címre kell eljuttatni, amire az érintett 15 napon belül választ kap.

12.2. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozását alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12.3. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E- mail:ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni, vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezőBíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

12.4. 2016. február 15-től elérhető az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform (European Online Dispute Resolution (ODR) Platform), amely a webáruházak és az online vásárlók közötti esetleges jogviták rendezésére jött létre. Az ODR platform a következő linken érhetőel: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

A platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében.

page8image27136704

13. Záró rendelkezés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.május 20. napjától érvényes.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial